Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού   Μηχανισμού για την ανάπτυξη και την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών   Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και την ευρύτερη υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί:  

  1. Στην υποστήριξη της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  2. Στην εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  3. Η επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρμόδια υπηρεσία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

Ο   Κεντρικός Μηχανισμός λειτουργεί ως πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων, απαραίτητων για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Διάρκεια Έργου

31.12.2013 – 31.12.2015

Προϋπολογισμός  Έργου

 

750.000,00 €

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

36.000,00 €
Επικεφαλής Εταίρος Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
  • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων   Έρευνας
  • Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC Αττικής)
  • Περιφέρεια Αττικής