Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

 Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Αθηναΐς» , η οποία αποτελείται από 7 συνεργαζόμενους φορείς και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και υλοποίηση των πράξεων, ενεργειών και δράσεων του Έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων.

Αθήνα, 20.09.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο ευρωπαϊκο πρόγραμμα «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web - SCENT» στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web - SCENT» (HORIZON 2020).

Το πρόγραμμα «Scent- Toolbox» έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην εμπλοκή των πολιτών στην παρακολούθηση και την διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα θα συμβάλλει στην αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Κηφισού που πολλές φορές έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, ανάλογη πιλοτική εφαρμογή του «Scent- Toolbox» θα λάβει χώρα στο Δέλτα του Δούναβη.

Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού   Μηχανισμού για την ανάπτυξη και την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών   Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και την ευρύτερη υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί:  

  1. Στην υποστήριξη της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  2. Στην εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  3. Η επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρμόδια υπηρεσία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

Ο   Κεντρικός Μηχανισμός λειτουργεί ως πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων, απαραίτητων για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.