Το Πρόγραμμα «Μηχανισμός Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού: Προσεγγίζοντας την Εδαφική Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας που βασίζεται στον Τουρισμό και στον Πολιτισμό (SusTEnMechanism) συνιστά ένα διακρατικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας  «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007 – 2013».

Ο κύριος στόχος του είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός ορθολογικού  πλαισίου  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με βάση την ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και στους «γειτονικούς» του τομείς.

Συνοπτικά οι άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής: 

  • Εκπόνηση και  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Μοντέλου για την Οργάνωση και τη Λειτουργία Αειφόρων Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Έμφαση στις αειφόρους Τουριστικές Επιχειρήσεις, ως κύριοι παράγοντες για τη βιώσιμη, περιφερειακή κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
  • Σχέδια και υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις έννοιες της «βιώσιμης επιχειρηματικότητας»
  • Ανάπτυξη διαπεριφερειακών/ διακρατικών συνεργασιών
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Sustainable Tourism Entrepreneurship Mechanism: Approaching Territorial Sustainability through Developing Tourism and Culture based Entrepreneurship

(SusTEn Mechanism)

MED 2007 - 2013

Διάρκεια Έργου

01.09.2009 – 30.09.2012

Προϋπολογισμός  Έργου

1.594.800,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

77.000,00€

Επικεφαλής Εταίρος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Έρευνας και Λογαριασμών Τουρισμού (Laretsa)

Εταιρικό Σχήμα

  • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής
  • Ιταλία: Επαρχία της Βενετίας, IRECOOP VENETO, Επαρχία της Ragusa  
  • Ισπανία: Πανεπιστημιακό Ίδρυμα- Οργανισμός Επιχειρήσεων των Βαλεαρίδων Νήσων (FUEIB), Δημοτικό Συμβούλιο της Πάλμα Μαγιόρκα
  • Σλοβενία: Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Primorska  
  • Γαλλία: Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Λυών

Ιστοσελίδα

http://www.sustenmechanism.com

 

 

Προγράμματα