Το Πρόγραμμα «Μηχανισμός Βελτίωσης της Κινητικότητας των Γυναικών»  (WO.M.EN. Mechanism) είναι ένα έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Progress 2007 – 2013”.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η διάδοση ενός καινοτόμου μηχανισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες, άνεργες ή και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Women Mobility Enhancement Mechanism - An Integrated Approach for Enhancing Mobility of Women Through Supporting Lifelong Improvement of Occupational Skills (WO.M.EN. Mechanism)

 

Progress 2007 - 2013

Διάρκεια Έργου

01.03.2010 – 30.09.2012

Προϋπολογισμός  Έργου

 

365.000,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

55.000,00€
Επικεφαλής Εταίρος Κέντρο Καινοτομίας Αττικής  (Ελλάδα)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής , Εταιρεία συμβούλων «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες»
  • Ιταλία: IRECOOP Veneto, Περιφέρεια του Veneto  
Ιστοσελίδα

http://www.womenproject.eu

 

 

Προγράμματα