Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατανόηση και η διερεύνηση του ρόλου των αστικών αγορών ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής από την άποψη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, την αναγέννηση και την αειφόρο διαβίωση.

Οι αγορές είναι σημαντικές για τις πόλεις για πολλούς λόγους. Προσφέρουν και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία σε τοπικό επίπεδο. Η σημασία του έργου έγκειται στο ότι παρέχει γνώση για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά οι αστικές αγορές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης που στηρίζεται σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, τον καλύτερο και βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Εν κατακλείδι το κλειδί για υγιείς πόλεις έγκειται στην ανάπτυξη των αγορών.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Sustainable Urban Markets  (Urbact Markets)

 

Urbact II

Διάρκεια Έργου  

Προϋπολογισμός  Έργου

 

725.715,56 €

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

59.990,00€
Επικεφαλής Εταίρος City of Barcelona, Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Westminster City Council
  • City of Torino
  • City of Plovdiv
  • City of Suceava
  • Dublin City Council
  • City of Toulouse
  • Urban Development Nonprofit cPlc. of Pécs
  • City of Wroclaw
  • Region of Attica
Ιστοσελίδα http://urbact.eu/urbact-markets

 

 

Προγράμματα