Το τριετές έργο Orientgate (Δίκτυο για την Ενσωμάτωση της Γνώσης για το Κλίμα στην χάραξη πολιτικής και στον χωρικό σχεδιασμό), το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Χώρος Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης 2007 – 2013» (SouthEastEurope).

Το έργο στοχεύει στον συντονισμό των δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης μέσω της μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων που παράγουν γνώση και αυτών που την εφαρμόζουν.

Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής
 • εναρμόνιση του τρόπου εκτίμησης του κινδύνου αλλά και της επικοινωνίας όσον αφορά τις υδρομετεωρολογικές αρχές
 • χρήση της γνώσης που θα αποκτηθεί  στον χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη
Τίτλος Προγράμματος

A network for the integration of climate knowledge into policy and planning (Orientgate)

 

South East Europe 2007 - 2013

Διάρκεια Έργου

01.07.2012 – 31.12.2014

Προϋπολογισμός  Έργου

 

4.777.800,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

150.000,00€
Επικεφαλής Εταίρος

Ευρω- Μεσογειακό Κέντρο για την κλιματική Αλλαγή (Ιταλία)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

 • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγροτόπων, Κέντρο τεχνολογικής έρευνας Κρήτης
 •  Ιταλία: Αυτόνομη Επαρχία Trento, Περιφέρεια Basilicata
 • Βουλγαρία: Εθνικό Ινστιτούτο μετεωρολογίας και υδρολογίας, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
 • Ουγγαρία: Ουγγρική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την περιφερειακή ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μετεωρολογική Υπηρεσία Ουγγαρίας
 • Ρουμανία: Εταιρεία Περιβαλλοντικής Προστασίας της Covasna, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ρουμανίας
 • Αυστρία: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων
 • Βοσνία Ερζεγοβίνη: Εταιρεία τοπικής ανάπτυξης της Gradiska
 • Κροατία: Μετεωρολογική και Υδρολογική Υπηρεσία Κροατίας, Πόλη της K
 • Μαυροβούνιο: Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Σερβία: Υδρομετεωρολιγική Υπηρεσία της Σερβίας
 • Π.Γ.Δ.Μ.: Υδρομετεωρολογική Υπηρεσία της πρών Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • Ουκρανία: Κρατικό Πανεπιστήμιο Περιβαλλοντικών Σπουδών Οδησσού
Ιστοσελίδα

http://www.orientgateproject.org/

 

 

Προγράμματα