Το πρόγραμμα KnowInG (Γνώση, Νοημοσύνη και Καινοτομία για βιώσιμη Ανάπτυξη) είναι ένα διακρατικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (STC) στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεσογειακός Χώρος» (MED). Στόχος του είναι η προώθηση και στήριξη της οικονομίας της γνώσης και η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ερευνητικών οργανισμών καθώς και οικονομικών φορέων για τη δημιουργία νέων καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών στις Μεσογειακές περιοχές.

Η ιδέα του έργου πηγάζει από την αναγνώριση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογειακής περιοχής εξαρτάται από την ενίσχυση της «οικονομίας της γνώσης» και ότι αυτό είναι το πεδίο όπου η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να χειριστεί μία συνεργασία «ενάρετου κύκλου» μεταξύ βασικών αναπτυξιακών φορέων.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth – KnowInG

 

MED 2007 - 2013

Διάρκεια Έργου

 

01.06.2010 - 31.05.2013

Προϋπολογισμός  Έργου

 

1.817.190,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

161.500,00€
Επικεφαλής Εταίρος

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας - CNR-IRPPS

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Επιχείρησης και  Καινοτομίας Αττικής (BICAttica), Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
  • Πορτογαλία: Πανεπιστήμιο Algarve
  • Ισπανία: Σύνδεσμος Δήμων και Επαρχιών της Βαλένθια, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας της Βαλένθια
  • Ιταλία: Περιφέρεια  της Καλαβρίας, Περιφέρεια της Σικελίας, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας
  • Μεγάλη Βρετανία:  Πανεπιστήμιο AngliaRuskin
Ιστοσελίδα

http://www.knowing-project.eu/

 

 

Προγράμματα