Το έργο “Καινοτομικές και διεθνοποιημένες συστάδες υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων” (2InS Clusters) είναι ένα τριετές έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007 – 2013».

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι ο σχεδιασμός ενός διακρατικού δικτύου για τη δημιουργία συνεργατικών πλατφόρμων, την προώθηση και την βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Συνοπτικά το 2InS προωθεί:

  • Την καινοτομία και την διεθνοποίηση ως βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας
  • Τις τοπικές κοινοπραξίες ως εν δυνάμει ισχυρούς φορείς για την υποστήριξη της καινοτομίας και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

S.M.E.S’ Innovation and Internationalization Support Clusters (2InS Clusters)

 

MED 2007 - 2013

Διάρκεια Έργου

01.06.2010 – 31.05.2013

Προϋπολογισμός  Έργου

 

1.808.000,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

 

95.000,00€
Επικεφαλής Εταίρος

Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BICofAttica)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Ελλάδα: Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Γαλλία: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μασσαλίας, Κέντρο Καινοτομίας Antipolis
  • Ιταλία: Επαρχία της Matera, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Basilicata - “SviluppoBasilicataSpa”
  • Ισπανία: Πανεπιστημιακό Ίδρυμα- Οργανισμός Επιχειρήσεων των Βαλεαρίδων Νήσων (FUEIB)
  • Μάλτα: Δημοτικό Συμβούλιο Μάλτας
Ιστοσελίδα

http://www.2insclusters.net/

Προγράμματα