ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1Α/2016 ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη προκήρυξη ΣΟΧ1Α/2016 θα είναι από 6 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Συνημμένα

Η ανακοίνωση της προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο τις επόμενες ημέρες.

Τα έντυπα της Προκήρυξης:

Αίτηση

Γενικό Παράρτημα συμβάσεων ΣΟΧ

Παράρτημα για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Παράρτημα για Γλωσσομάθεια 

Από τα γραφεία μας μπορείτε να παραλάβετε εκτυπωμένα τα ανωτέρω έντυπα της προκήρυξης.