Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Προκήρυξη ΣΟΧ 1Α/2016 είναι από Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας)