Η διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου «Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης για το Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» θα γίνει στις 15.09.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία επί της Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, όπως είχε οριστεί στη προκήρυξη.