ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για «Ψηφιακά Εργαλεία» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης.

Αναλυτικά η πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Πρόσκληση_ΨηφιακάΕργαλεία_SN.pdf)ψηφιακα_εργαλεια440 kB