Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

 

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες από την πυρκαγιά της 23ης.7.2018 στους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών ως εξής:


1. Δύο (2) Κοινωνικών Λειτουργών
2. Ενός (1) Ψυχολόγου

συν/να η προκήρυξη

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Ω68ΕΚΝ3-Ι7Ν.pdf)ΔΟΜΗ31724 kB