Η παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης υποστήριξης στη σύνταξη και διαμόρφωση του «Συστήματος ποιότητας ελέγχου έργου» πραγματεύεται το σχεδιασμό και τον τρόπο εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας του έργου του SocialNetwork Αττική. Σκοπεύει δε στην ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών για τη δημιουργία εργαλείου μέτρησης και δεικτών αντίληψης των εμπλεκομένων οντοτήτων.

Το έργο του SocialNetwork Αττική πραγματοποιείται σε τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα:

  1. σε επίπεδο διοίκησης και λειτουργίας της Κεντρικής Ομάδας Έργου, ως διαδικασία και τελικό προϊόν της λειτουργίας του,
  2. σε επίπεδο διοίκησης και λειτουργίας των Περιφερειακών Στελεχών Έργου, ως διαδικασία και αποτέλεσμα οργανωμένης και σχεδιασμένης δραστηριότητας και
  3. σε επίπεδο SocialNetwork Αττική, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των στελεχών και κατά συνέπεια ως προϊόν της πράξης μάθησης.
Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Πρόσκληση_Σύστημα_Ποιότητας_SN_.pdf)Πρόσκληση_Σύστημα_Ποιότητας_SN_.pdf671 kB