Αναρτάται συν/να ο Ισολογισμός της 31-12-2016 (περίοδος 1/1 - 31/12/2016) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ.

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ISOLOGISMOS 2016-11012018141139.pdf)ΙΣΟΛ2016750 kB