Αναρτώνται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1Α/2016

Ανά κωδικό θέσης δύο πίνακες: Κατάταξης και Απορριπτέων 

101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 2 θέσεις

102 ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

103 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1 θέση

104 ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού: 3 θέσεις

105 ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

106 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (101 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls)101 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls[101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 2 θέσεις]44 kB
Download this file (101 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls)101 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls[101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 2 θέσεις]109 kB
Download this file (102 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls)102 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls[102 ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις]37 kB
Download this file (102 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls)102 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls[102 ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις]99 kB
Download this file (103 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls)103 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ.xls[103 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1 θέση]38 kB
Download this file (103 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls)103 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ.xls[103 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1 θέση]94 kB
Download this file (104 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ.xls)104 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ.xls[104 ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού: 3 θέσεις]36 kB
Download this file (104 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ.xls)104 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ.xls[104 ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού: 3 θέσεις]107 kB
Download this file (105 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ.xls)105 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ.xls[105 ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις]38 kB
Download this file (105 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ.xls)105 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ.xls[105 ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις]99 kB
Download this file (106 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ.xls)106 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ.xls[106 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις]27 kB
Download this file (106 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ.xls)106 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ.xls[106 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις]104 kB