Βρεφονηπιακός Κρυονερίου

Βιολογικός Καθαρισμός Μαρκόπουλου

Γηροκομείο Μεγάρων

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Αττικής

11008511 368207013382708 725293806905671732 n

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής συνιστά έναν σοβαρό αναπτυξιακό μοχλό, επιτελώντας χρήσιμο έργο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που χαράσσει η Περιφέρειας Αττικής.

Έναν σχεδιασμό που εστιάζει αφενός στην αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών αναγκών μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την απασχόληση, την εξωστρέφεια.

Μέσα από την θεμελίωση ενός νέου παραδείγματος αναπτυξιακής προοπτικής με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Και αφετέρου μέσα από την προώθηση ενός διαφορετικού προτύπου εξουσίας με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η ταχύτερη, ποιοτικότερη απορρόφηση και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο την υλοποίηση έργων και υποδομών υψηλής απόδοσης, είναι κρίσιμης σημασίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής είναι κομβικός. Αφενός γιατί λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων. Και αφετέρου γιατί δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υφίστανται για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και μελετών και ερευνών.

Σε τούτη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το αναπτυξιακό διακύβευμα οφείλει να λάβει εκείνες τις διαστάσεις που θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τις ανάγκες των πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η πολύτιμη υποστήριξη και συμβολή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, με συντονισμένη και σοβαρή δουλειά, καθίσταται επιβεβλημένη και αναγκαία. Για μία σύγχρονη και αποτελεσματική Περιφέρεια, στην υπηρεσία των πολιτών της και του τόπου.

Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Τ.Α. Αττικής

Τελευταία Νέα

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Δημοσίευση: 15-02-2018

Αγαπητοί Επισκέπτες, Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για τη νέα εθνική πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» (https://www.knowledgebridges.gr) η οποία έχει ως στόχο την δικτύωση Ελλήνων επιχειρηματιών, επαγγελματιών, επιστημόνων που ζουν στην Ελλάδα με εκείνους που ζουν στο εξωτερικό. Η πρωτοβουλία που μετρά ήδη 6 μήνες ζωής υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο... Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση: 09-02-2018

09 / 02 / 2018 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Έχοντας υπόψη 1. την αριθμ. πρωτ 110/10-1-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου, 2. το από 8/2/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής... Περισσότερα

Ισολογισμός 2016

Δημοσίευση: 11-01-2018

Αναρτάται συν/να ο Ισολογισμός της 31-12-2016 (περίοδος 1/1 - 31/12/2016) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσίευση: 11-01-2018

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Α π ε υ θ ύ ν ε ι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης... Περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα

Ο Καιρός σήμερα

Δείτε ακόμη

logoAthensAttica en 300x154

pepattikis

diavgeia b

Που είμαστε

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Θέατρο Τέχνης

Εθνικό Θέατρο

Προγράμματα

Πιστοποιήσεις

TUV hellas iso9001TUV LOGO ELOT 1429